Üdvözöljük Aszód megújult honlapján!
 
 
 
Polgármesteri Köszöntő


Aszód Város polgármestereként a város valamennyi lakója nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önt Aszód Város megújult honlapján.
Dinamikusan fejlődő városunk Pest megye dél-keleti részén, a Galga folyó bal partján terül el. Aszód a Kistérség központja. 1991-ben nyerte vissza városi rangját.

Aszód történelme, múltja, jelene tárul fel ezen a honlapon. Remélem, hogy megmutatja az idelátógatóknak, hogy Aszód lakossága miként tudtak és tud élni ebben az iskolavárosban. Szeretnénk megismertetni történelmünk mellett intézményeinket, gazdaságunkat, kultúránkat, hagyományainkat az itt élők mindennapjait, ünnepeinket és küzdelmeinket. Célunk egy élő, eleven város megjelenítése, párbeszéd mindazokkal, akiknek fontos Aszód sora, egy szép és élhető jövő megvalósítása.


Városunk lakói szeretik vidéküket, lakóhelyüket és büszkék a városunkra.

Őszintén remélem, hogy honlapunk elnyerte tetszését -és a városunkban élő illetve hozzánk kötődő alkotók által szerkesztett és összeállított weboldal. Segít megtartani eddigi barátainkat, valamint új szimpatizánsokat szereznek Aszód számára.


Kérem látogasson el városunkba.


Sztán István 
polgármester

 


Tisztelt Aszódiak!

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Város logójának vázlatait elkészítette.

Kérjük Önöket, hogy szavazzanak!

 Álláspályázat operatív irányítói feladatok ellátására

BÍRÓSÁGI ÜLNÖK VÁLASZTÁS 2015.


Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben nem csak hivatásos bírák, hanem civil ülnökök is részt vesznek az ítélkezésben, akiket négyévente választanak meg.


Magyarország köztársasági elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére az ez évi ülnökválasztást várhatóan 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzi ki.

Az ülnökjelölés és választás szabályairól a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezik.

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.


Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik.
A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökei a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.


Az Önök vonatkozásában a következő bíróságokra lehet jelölni:

  • Gödöllői Járásbíróság
  • Budapest Környéki Törvényszék
  • Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

A járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat  Képviselő-testülete, a törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlése választja meg.

 

Jelölni a mellékelt jelölőlapon lehet, amelyhez csatolni kell a jelölést elfogadó nyilatkozatot is. A jelölést az  Aszódi Polgármesteri  Hivatalnál kell bejelenteni 2015. március 10. napjáig. 

A szükséges nyomtatványok letölthetők a honlapról.

 

Az ülnökválasztással kapcsolatban a következő telefonszámon és e-mail címen lehet érdeklődni: Országos Bírósági Hivatal Hőnich Gyuláné dr. Gaál Éva bíró, osztályvezető (06-1/3544-113, e-mail: ulnok@obh.birosag.hu

 

Sztán István
polgármester


Kapcsolódó anyagok:

 

 

 

 

 


 


 

Tisztelt Aszódi  Polgárok!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116.§-ában foglaltak szerint elkészült Aszód Város Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló Gazdasági Programjának tervezete, melyet véleményezésre közzé teszünk.

A tervezetet a következő linken érik el: Gazdasági Program 2015-2019. időszakra

Kérem szíveskedjenek tanulmányozni és véleményüket e-mailban az istvan.sztan@aszod.hu, vagy  levélben a 2170 Aszód, Szabadság tér 9. címre  eljuttatni 2015. március 10-éig.

Aszód, 2015. február 12.

 

Sztán  István  
polgármester  

 


TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL
 Tájékoztató az általános iskola felvételi körzetéről a 2015/2016. tanévben

 Tájékoztató a pedagógiai szakszolgálat ellátási  körzeteiről a 2015/2016. tanévben

 Gyógyszertári ügyelet rendje Aszódon


 

Felhívás hó eltakarításra

Tisztelt Aszódi Polgárok!

Ismét aktuálissá vált az utak, járdák síkosság mentesítésének kötelezettsége, amelyet helyi szabályozás is kötelezővé tesz. A képviselő-testület a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 24/2010.(XII.31.) rendelete az alábbiak szerint rendelkezik:

Az ingatlan tulajdonosa, tényleges használója köteles a járdáról a havat, egyéb szennyeződést (a járdákra fagyott mindenféle, csúszás és balesetveszélyt okozó csapadékot) eltakarítani. A letakarított havat úgy kell összegyűjteni, hogy a közlekedés számára megfelelő terület maradjon szabadon.

Az akadálymentes közlekedés érdekében kérjük, hogy a járdákat is hagyják szabadon, autók parkolásával ne foglalják el.

A lakótelepen kérjük a két középső utat szabadon hagyni, onnan a parkoló autókat szíveskedjenek elvinni, mert azok akadályozzák a közúti hó eltakarítást.

A balesetek elkerülése érdekében kérjük a fentiek fokozott betartását!

Sztán István
polgármester

 


 

Kötelező kéményseprő-ipari feladatok ellátása

 


 

Kérődzők kéknyelv-betegsége

 MOL Zöldövezet ProgramÚj lakossági energiahatékonysági pályázatok

 Helyi Választási Bizottság határozatai 

 


AZ ASZÓDI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAI


Aszód Város Helyi Választási Bizottság ülésének időpontjai:


 


Díjfizetési Naptár :   2014- 2015. tanévre

Aszód város Gyermekétkeztetési Intézménye


 
   
Helyi választási iroda vezetőjének 3/2014. (VI.24.) határozata

  

Aszód Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról röviden

 TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatás társasházak közös képviselői, valamint intézőbizottsági elnökei részére.

 Helyi választási iroda vezetőjének 2/2014. (VI.04.) határozata

  

Tájékoztatás a központi orvosi ügyelet irányítási rendszerének változásáról

Az Országos Mentőszolgálat és az Ügyeleti szolgáltató tájékoztatja Önöket a központi orvosi ügyelet irányítási rendszerének változásáról.

 


 

Egyenlő Bánásmód Hatóság

 


TISZTELT LAKOSSÁG, FÖLDTULAJDONOSOK, FÖLDHASZNÁLÓK!

Tájékoztató az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendeletről