Üdvözöljük Aszód megújult honlapján!
 
 
 
Polgármesteri Köszöntő


Aszód Város polgármestereként a város valamennyi lakója nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önt Aszód Város megújult honlapján.
Dinamikusan fejlődő városunk Pest megye dél-keleti részén, a Galga folyó bal partján terül el. Aszód a Kistérség központja. 1991-ben nyerte vissza városi rangját.

Aszód történelme, múltja, jelene tárul fel ezen a honlapon. Remélem, hogy megmutatja az idelátógatóknak, hogy Aszód lakossága miként tudtak és tud élni ebben az iskolavárosban. Szeretnénk megismertetni történelmünk mellett intézményeinket, gazdaságunkat, kultúránkat, hagyományainkat az itt élők mindennapjait, ünnepeinket és küzdelmeinket. Célunk egy élő, eleven város megjelenítése, párbeszéd mindazokkal, akiknek fontos Aszód sora, egy szép és élhető jövő megvalósítása.


Városunk lakói szeretik vidéküket, lakóhelyüket és büszkék a városunkra.

Őszintén remélem, hogy honlapunk elnyerte tetszését -és a városunkban élő illetve hozzánk kötődő alkotók által szerkesztett és összeállított weboldal. Segít megtartani eddigi barátainkat, valamint új szimpatizánsokat szereznek Aszód számára.


Kérem látogasson el városunkba.

Sztán István 
polgármester

 Tájékoztató a választási bizottságokba történő delegálásról


Tisztelt Jelöltek, Jelölő szervezetek!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 28. §-a alapján a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet, illetve független jelölt a helyi választási bizottságba (HVB) 1-1 személyt, a szavazatszámláló bizottságba (SZSZB) 2-2 személyt bízhat meg. A tagok megbízása a választás végleges eredményének jogerőssé válásával megszűnik.

A HVB megbízott tagját a bizottság elnökénél, az SZSZB-k megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16 óráig.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját.

A nyomtatványok letölthetők itt:

A megbízott tagok választójogát a választási iroda ellenőrzi, megbízásukból eredő jogaikat a polgármester előtt letett esküt követően gyakorolhatják.

Felhívom figyelmüket a Ve. alábbi rendelkezéseire: 
17. § (4) A választási bizottság megbízott tagja az lehet, aki az adott választáson jelöltként indulhat.

18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja
a) a köztársasági elnök, 
b) a háznagy, 
c) képviselő, 
d) alpolgármester, 
e) jegyző, 
f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, 
g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint
h) jelölt.

 

Helyi Választási Iroda vezetője

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZOLGÁLATI LAKÁS BÉRLETI JOGÁNAK ELNYERÉSÉRE

 Helyi Választási Bizottság határozatai 

 


AZ ASZÓDI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAI


Aszód Város Helyi Választási Bizottság ülésének időpontjai:


 


Díjfizetési Naptár :   2014- 2015. tanévre

Aszód város Gyermekétkeztetési Intézménye


 
   
Helyi választási iroda vezetőjének 3/2014. (VI.24.) határozata

 


 TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatás társasházak közös képviselői, valamint intézőbizottsági elnökei részére.

 Helyi választási iroda vezetőjének 2/2014. (VI.04.) határozata

 Felhívás! Ebösszeírás Aszódon
 

Tájékoztatás a központi orvosi ügyelet irányítási rendszerének változásáról

Az Országos Mentőszolgálat és az Ügyeleti szolgáltató tájékoztatja Önöket a központi orvosi ügyelet irányítási rendszerének változásáról.

 


 

Egyenlő Bánásmód Hatóság

 


Szabadtéri tüzek megelőzése

Az egyre enyhébb időjárásnak köszönhetően napról napra többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet. Ezek során fokozott figyelmet kell fordítani a tűzvédelmi szabályok betartására, hiszen minden év tavaszán visszatérő problémát jelentenek a szabadtéri tüzek kialakulásai.  Különféle okokból gyulladhatnak meg erdők, mezők és tarlók, de a számok azt mutatják, hogy a legtöbb eset emberi gondatlanságra vezethető vissza.

 


 

Tájékoztató az általános iskola felvételi körzetéről a 2014/2015. tanévben

 


TISZTELT LAKOSSÁG, FÖLDTULAJDONOSOK, FÖLDHASZNÁLÓK!

Tájékoztató az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendeletről


 

Az Önkormányzati Adóhatóság közleménye

Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő I. félévi pótlékmentes befizetési határidőkről.